Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Da bhri sin, ta lamh nios laidre ag teastail mar chuiteamh don neamhchinnteacht seo. Baintear leas as an bprionsabal seo le sugradh. Imrionn imreoiri scaoilte lamha reasunta nios mo agus bionn siad ag leanuint le lamha lag; mar sin ni bhionn siad ag filleadh go minic. Imrionn imreoiri daingean nios lu lamha agus ni bhionn siad ag leanuint le lamha lag; mar sin is minic a bhionn siad ag filleadh. Ta na coincheapa seo a leanas infheidhme i gcluichi scaoilte (agus a n-inbhearta i gcluichi daingean): Ni bhionn na gormain agus na leathainin nios lu eifeachtach os rud e nach docha go n-eirionn le opponents scaoilte. D’fheadfadh na ceanglais maidir le leanuint le lamha a dheanamh a bheith nios isle toisc go bhfeadfadh imreoiri scaoilte a bheith ag imirt lamha luach nios isle freisin. Is minic a bhionn liniocht ar lamha neamhiomlana, cosuil le flushes, nios luachmhaire os rud e go bhfaighidh tarraingti babhtai focais fabhracha agus is minic go dteastaionn lamh nios laidre (seachas peire amhain) a bhuaigh i bpotai ilbhealai. Tagraionn sugradh ionsaitheach gealltoireacht agus ardu. Tagraionn sugradh eighniomhach seiceail agus glaoch.

Mura n-usaidtear spraoi eighniomhach de reir mar a luadh thuas, meastar go bhfuil spraoi ionsaitheach nios laidre na sugradh eighniomhach mar gheall ar luach bluff geallta agus ardaionn agus mar gheall ar thairgeann se nios mo deiseanna do do opponents botuin a dheanamh. Is e an leamh laimhe an proiseas buille faoi thuairim oideachais a dheanamh faoi na cartai feideartha a d’fheadfadh a bheith ag comhraic, bunaithe ar shraith ghniomhartha sa phota. Is e an tearma ‘leamh laimhe’ an t-ainm i ndairire, toisc nach ndeanann imreoiri oilte iarracht imreoir a shannadh go lamh cheart. Ina ait sin, deanann siad iarracht na feidearthachtai a laimhseail go dti raon de na lamha is docha ata bunaithe ar ghniomhaiochtai a cheile comhraic, le linn an laimh reatha agus na lamha a bhi ag an gcomhraic seo roimhe. Is feidir le hathruithe inbhraite a bheith inghlactha ar iompraiocht no ar iompraiocht na n-opponents a chuireann leideanna faoi a lamha no a n-intinn. Is feidir le buille faoi thuairim oideachais faoi chartai agus d’intinn na n-opponents cabhru le himreoir botuin a sheachaint ina spraoi fein, botuin a dheanamh o na opponents, no tionchar a imirt ar na opponents chun gniomhartha a dheanamh nach dtogfadh siad de ghnath faoi na himthosca. Mar shampla, d’fheadfadh insint a mholadh go ndearna comhraic a tharraingt, agus mar sin d’fheadfadh imreoir a fheiceail go gcinnfeadh se go mbeadh beart nios eifeachtai na mar is gnach. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya